top of page

SSWF - Svenska Submission Wrestling Förbundet

Redan 1999 gjordes ett försök att organisera sporten och klubbarna runt om i landet men tiden verkade inte vara mogen då och försöket till en SW organisation lades ner. SW i Sverige har hela tiden varit väldigt team-relaterad. Klubbarna gått ihop i olika team för att kunna träna och utvecklas tillsammans för att sedan på tävlingarna bli mer konkurrenskraftiga. Vissa team tillhör också internationella team från bl.a. USA och Brasilien.

2007 tog Tony Larsson initiativet och började ringa runt till ett stort antal klubbar runt om i Sverige. Företrädare från olika team diskuterade, och slutligen skapades förbundet med en styrelse som ganska väl speglade de olika teamen i Sverige. SSWF var ett faktum.

Sedan SSWF bildades har det gått snabbt framåt inom SW i Sverige. Sporten blev godkänd av Svenska Budo & kampsortsförbundet, Riksidrottsförbundet sanktionerade SM titlar och aldrig förr har kansliet på SB&K blivit så överösta med ansökningar från klubbar som ville ansluta sig. Idag finns det ett väl fungerande förbund med återkommande SM och en rikstäckande liga med final i slutet av året.

Syftet med Svenska Submission Wrestling Förbundet (SSWF) är att samla svenska klubbar som utövar SW, samt att ansvarsfullt och med de högsta idrottsliga ideal administrera SW-regelverken och arrangera nationella och internationella SW-tävlingar. Förbundet ska även aktivt verka för att vara en del av den etablerade svenska idrottsrörelsen och bidra till den på ett positivt sätt. I sin verksamhet skall förbundet aktivt verka för jämställdhet, tolerans och integration då dessa berikar och utvecklar både förbundet och samhället i stort. Förbundet arbetar för att upprätthålla både de västerländska och österländska idrottsliga ideal som utvecklats inom kampsporterna. Dessa tar sig primärt uttryck i känslan för fair play samt visandet av respekt och ödmjukhet. Förbundet har en öppen och demokratisk organisation och är politiskt och religiöst obunden.

bottom of page