top of page

Hur sanktion söks till tävling!

En förening som är ansluten till SSWF kan ansöka om tävlingssanktion genom att skicka in ansökan via Svenska Budo & Kampsportsförbundets webbsida, adressen till  ansökan är

 

www.budokampsport.se/node/add/tavling.

 

Ansökan kommer behandlas av kansliet på Svenska Budo & Kampsportsförbundets som sen skickar vidare ansökan till SSWF för ett slutgiltigt godkännande.

Sjukvårdare

Ett krav är att en av socialstyrelsen legitimerad sjuksköterska eller läkare finns på plats på tävlingen. Efter genomförd sanktionerad tävling ska sjukvårdaren på tävlingen fylla i en rapport med information med hur många matcher det var på tävlingen och vilka skador som uppstod. Rapporten skickas sedan in till kansliet på Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

bottom of page