Styrelsen

Ordförande: Hans Ersson
Vice ordförande: Sebastian Palmdahl
Kassör: Daniel Bäckefelt
Sekreterare: Erik Gahnertz
Ledamot: Thomas Haaranen
Ledamot: Patrik Dahlin

Suppleant: Mattias Hellman
Suppleant: Margareta Myhr

Valberedning
Ordförande valberedning: Heidie Bäckefelt
Ledamot valberedning: Mikko Tähtinen
Ledamot valberedning: Adam Westlund

Revisorer

Marie-Louise Linnè
Thomas Lönnström (Svenska Budo & Kampsportsförbundets revisor)