top of page

Styrelsen

Ordförande: Karin Pettersson
Vice ordförande: Thomas Haaranen
Kassör: Jocke Ögren
Sekreterare: Nina Back
Ledamot: Christopher Lee-Klockare

Ledamot: Anders Ödahl

Suppleant: Per Gustafsson
Suppleant: Simon Johansson

Valberedning:
Ordförande valberedning: Robin Klase
Ledamot valberedning: Maria Skytt
Ledamot valberedning: Adam Westlund

Revisor: Sergio Pinones
Thomas Lönnström (Svenska Budo & Kampsportsförbundets revisor)

bottom of page