top of page

Styrelsen

Ordförande: Karin Pettersson
Vice ordförande: 
Kassör: Jocke Ögren
Sekreterare: Nina Back
Ledamot: Thomas Haaranen
Ledamot: Christopher Klockare

Suppleant: 
Suppleant: 

Valberedning
Ordförande valberedning: Robin Klase
Ledamot valberedning: Maria Skytt
Ledamot valberedning: Adam Westlund

Revisorer

Marie-Louise Linnè
Thomas Lönnström (Svenska Budo & Kampsportsförbundets revisor)

bottom of page