top of page

Hur ansluter sig en förening till SSWF?

En förening som redan är ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan lägga till medlemsskap i SSWF på: https://www.budokampsport.se/forening/laggtillidrott/

 

Kom ihåg att skicka med ett protokoll som visar att idrotten ska bedrivas i föreningen, detta protokoll ska vara påskrivet av minst två personer från den sökande föreningens styrelse. Det står även att man ska bifoga dokument som klargör instruktörens kompetens, det räcker med att skriva ett dokument som talar om vem som är huvudtränare och dennes submission wrestling bakgrund. När föreningen blir godkänd skickas en räkning på medlemsavgiften till föreningen och när räkningen är betald är föreningen medlem.

Läs om hur en förening som inte är ansluten till Svenska Budo & Kampsportsförbunden ska göra här.

 

Det kostar 55 kr per registrerad medlem per år, samt en försäkringskostnad på 29 kr per medlem/år. 

 

Vi uppmanar alla föreningar att rapportera in rätt medlemsantal. Desto fler registrerade medlemmar i SSWF desto mer anslag får förbundet och kan genom detta förbättra och utveckla SW-verksamheten i Sverige. Rätt medlemsantal innebär också att förbundet får bättre möjligheter att jobba inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

Fördelar med att vara ansluten till SSWF:


– Medlemmar i föreningen blir skadeförsäkrad genom Svenska Budo & Kampsportsförbundets gruppförsäkring.


– Föreningen får tävla på alla sanktionerade Submission Wrestling tävlingar.


– Föreningen stödjer SSWF och har möjlighet att hjälpa till och påverka Submission Wrestlings utveckling i Sverige.


– Mer information om fördelar att vara medlem i SB&K finns här.

För mer information: Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Telefon: 08-714 88 70 Fax: 08- 604 00 10

Adress: Ölandsgatan 42116 63 Stockholm

bottom of page