SSWF:s rekommendationer med anledning av COVID-19!

För att bekämpa smittspridning av det nya coronaviruset är förebyggande insatser av största vikt. Idrottsrörelsen i Sverige tar sitt ansvar i detta arbete. Tävlingar och evenemang ställs in. Föreningar stänger ner sin verksamhet och seminarier skjuts upp. Genom denna typ av åtgärder minskar vi hastigheten på virusets framfart och därmed belastningen på vården, vilket i förlängningen räddar liv.

Kampsport och inte minst grappling innebär närkontakt och gynnsamma förhållanden för en droppsmitta att spridas vidare.

SSWF rekommenderar därför samtliga medlemsklubbar att pausa sin verksamhet tillsvidare. Detta gäller såväl reguljära träningar som seminarier och tävlingar.

Denna rekommendation gäller alltså tillsvidare och vi kommer att återkomma när läget ändras. Förhoppningsvis snart.

SSWF