Kallelse till årsmöte!

Svenska Submission-Wrestling Förbundets årsmöte kommer att äga rum lördagen den 17 mars 2018, kl.10:00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. fullmaktsgranskning mellan 09.45 – 9.55.