SSWF styrelse 2017:

Ordförande: Hans Ersson

Vice ordförande: Xhevdet Muli

Kassör: Daniel Bäckefelt

Sekreterare: Erik Gahnertz

Ledamot: Thomas Haaranen

Suppleant: Patrik Dahlin

Suppleant: Margareta Myhr

Valberedning

Ordförande: Hedie Bäckefelt

Ledamot: Adam Westerlund

Ledamot: Mikko Tähtinen

Revisor: Marie-Louise Linné